Vi er altid åbne overfor at blive kontaktet, da vi elsker at høre, hvordan andre oplever vores hjemmeside.

Vi arbejder altid hårdt på at gøre vores portal over produkter for børn på nettet endnu bedre. Noget som i den grad bidrager til, at vi kan forbedre os, det er, når du kontakter os! Grunden til dette er, at når vi bliver kontaktet af læsere, er det typisk ang. kritik eller ros. Når læsere gør os opmærksomme på noget, som de synes, er særligt godt på vores hjemmeside, har vi nemmere ved at forbedre den. Det har vi, da vi via en sådan kontakt lærer, hvad i læsere finder særligt godt. Omvendt lærer vi også meget af kritik, da vi herigennem finder ud af, hvad der evt. skal være mindre af, eller hvad der kunne gøres bedre. Dette tager vi naturligvis til os – din mening har en stor værdi for os!